Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2007 yılında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim vermek amacıyla kurulmuştur.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

500 m2 kapalı alanlı eğitim merkezimizde gerekli tüm eğitim öğretim materyalleri, bireysel sınıflar, küçük yaş odası ve grup sınıflarımız ile eğitim kurumlarında olması gereken tüm fiziki şartlar (Yangın merdiveni, erken uyarı sistemi vb. ) sağlanmıştır. devamı…

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Eğitim Programlarımız:

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

YGB Nedir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde çeşitli sorunları kapsayan beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik bir tanı grubudur.

Bu grupta yer alan bozuklukların en çok bilineni Otizmdir, diğerleri, Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Asperger sendromu ve Atipik Otizmdir. Devamı

Zihinsel Engelliler

Zihin engelliler, özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Zihin engelli çocuklara ilişkin ilk tanımların 1800’lü yıllara dayandığı; daha açıklayıcı tanımların ise 1900’lü yıllarda yapıldığı gözlenmektedir.

AAMR’nin yeni tanımlama ve sınıflandırma sisteminde zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklar, zihinsel işlevlerdeki bu sınırlılıklarla ilişkili uyumsal beceri alanlarında sınırlılıklar gösterme durumu ile birlikte ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

AAMR (1992) tanımının uyarlanmasında dört varsayımın dikkate alınması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü geçerli değerlendirmenin, ancak bu varsayımların dikkate alınmasıyla gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak zihinsel engelli çocuklara yönelik destek eğitim programları uyguluyoruz. Devamı

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü (disleksi), bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanımakta başarısız olduklarında göze çarpar. Devamı

Down Sendromu

Down Sendromu, insanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. koromozomun bulunması ve bu durumun getirdiği sorunlardır. Devamı

Down sendromlu bebekler doğduklarında farklı bir yüz görünümüne sahiptirler. kafaları ufak, başın arkası yassı, enseleri kısa ve geniştir.

Down sendromlu çocuklar normal hayatlarını sürdürmek için gerekenleri öğrenebilirler. Devamı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Çocuğun, yaşamının her anını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur.

Çocukların %5 inde Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu görülebilir. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 3 kez daha fazla görülür. Her sınıfta ortalama bir ya da iki öğrencide görülür.

Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900 lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Devamı

Davranış Bozuklukları

Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanırlar. Çocuğun edindiği her yeni beceri beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da getirir.

Gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir, ancak çocuk bu dönemlerde çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel (olağan) diye nitelenen bu sorunların çözümü yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir.

Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılır. Devamı

Okula Uyum Sorunları

Çocukları ilkokula yeni başlayacak bazı aileler çocuk okula uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kaygılar taşıyabilirler. Bu konudaki muhtemel problemleri aşabilmek için veliler ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesi gerekir.

Ailelerin okula yeni başlayacak çocuklarını okulla ve öğretmenle tehdit etmemeleri gerekir. Anne-babaların çocuğunu okula götürürken soğukkanlı ve tutarlı olması gerekir. Devamı

Duyu Terapisi

İnsan vücudunun bazı bölgeleri uyarılarak duyuların birbirleriye uyumlu çalışmaları sağlanabilir. Duyusal işlemler merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Duyularımız uyumlu bir şekilde çalıştığı taktirde, beynimiz gelişime, yeni bilgilere ve öğrenmeye daha açık olur.

Duyusal alıcılar, vücuttan bilgiyi alarak merkezi sinir sistemindeki nöronlar üzerinden beyine gönderirler. Beyin bu bilgiyi alıp hızlıca analiz ettikten sonra, vücudumuzun ilgili bölgesinin alına mesaja bir tepki vermesini sağlar. Devamı

Sosyal ve Duygusal Gelişim

“Lütfen ve teşekkür ederim demek”,”sırasını beklemek”,”kolunun yerine bir mendile burnunu yada ağzını silmek”,”diğer çocuğu aniden itmek yerine ondan oyuncağın geri vermesini rica etmek”. çocuğun sosyalleşme sürecine bağlı olan birkaç davranış örneği. Burada , bir süreçten söz ediyoruz. Küçük yaşlardan başlayarak çocuk, gitgide neleri yapıp yapmaması gerektiğini, kuralları, gelenekleri ve içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını öğrenir. Devamı

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizden, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Davranış Bozuklukları, Okula Uyum Sorunları, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Zihinsel Engelliler, Öğrenme Güçlüğü, Down Sendromu, Bedensel Engelliler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Aile eğitimi ve duyu terapisi konularında destek alabilirsiniz.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Yapılan Testler:

0-6 Yaş gelişimsel değerlendirme, Denver II, AGTE, Gestalt, Gesell, Peabody Resim Kelime Testi, Burdon Dikkat Testi

Kurumumuzda yapılan testler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Neden Özel Eğitim

Yaşamın ilk yılları, özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi gelişimin en hızlı olduğu ve kritik evreleri içeren dönemdir. Bu dönemde çocuğun yaşamsal gereksinimlerine, gelişimine ve eğitimine yönelik yatırımlar, onun geleceğine yapılan yatırımlar olmaktadır. Çocukların yaşamın ilk yıllarında, erken dönemde uyarıcılarla karşılaşmaları için uygun ortamlarının sağlanması son derece önemlidir.

Özellikle engelli çocuklar gelişimsel açıdan normal gelişim gösteren yaşıtlarına oranla daha dezavantajlı durumda olmaktadırlar. Engelli çocukların temel becerileri kazanmasında, sosyal kabul görmede erken eğitimin önemi büyüktür.

Bu nedenle erken müdahale programları ile çocuklar bebeklikten itibaren tanılanabilir ve engelinin türü ve derecesine göre erken eğitim programları oluşturulup başlatılabilir.

Erken dönemde eğitimin özürlü çocuklara etkileri ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; erken çocukluk eğitimi programlarına katılan bebeklerin katılmayanlara göre gelişimlerinin hızlandığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerinde artış olduğu, hatta fiziksel gelişimlerinin bile farklılaştığı görülmektedir.

Özel eğitim merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuğunuzun veya yakınınızın bir sorunu var ise lütfen arayın. Kurumumuz, sizlere en iyi çözümü gösterme konusunda yardımcı olacaktır.

Gelin, ya da arayın. Sizlere yardımcı olacak, çözüm üretebilecek bilgilere bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Sayfalarımızda, sizlere yönlendirici olabilecek akademik bilgilerin herkesin anlayabileceği düzeyde olmasına çaba harcadık. Mümkün olduğu kadar akademik dili kullanmadık.

İletişim

Hizmetlerimiz

Destek Eğitim Programları

Aile eğitimi

Bedensel Engelliler

Özel Eğitim Merkezleri

Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.