Girdi yapan tanihtc

Down Sendromu Nedir

Down Sendromu Nedir Down Sendromu Tanımı Down Sendromu Nedir Down sendromu, bir diğer adıyla Mongolizm; genetik düzensizlik sonucu insanda fazladan bir 21. kromozomun bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan tabloya verilen isimdir.  Down sendromu vücutta yapısal ve işlevsel değişiklikler ile tanımlanır. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların bileşimi yapısal olarak sergilenir.  Down sendromu genellikle […]

Down Sendromlu Çocuğun Eğitimi

Down Sendromlu Çocuğun Eğitimi Down Sendromlu Çocukların Eğitimi Down Sendromlu çocukların büyüme ve gelişimleri Down Sendromlu çocukların büyüme ve gelişimleri, genetik yapı, çevre koşulları duyu-hareket gelişimi, kişilik oluşumu ve öğrenme alanlarındaki yetenekleriyle değerlendirilir. Down Sendromlu çocuklarla normal çocuklar arasındaki en belirgin gelişimsel fark; gelişim hızı ile ilgilidir; yani aynı gelişim basamakları farklı hızla tırmanılır. Örneğin […]

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Sorunları ile ilg­ili araştırmalara dayanarak konuş­ma  bozukluklarının giderme  ve önleme yöntemlerini oluşturuyor. Pedagojik bir bilim olarak dil ve konuşma terapisi aynı zamanda tıbbi bilimlere bağlı ki bu bilimler­le yakın bir işbirliği olmadan herhangi bir ciddi  konuşma bozukluğunun araştırması ve tedavisi mümkün değil. Örneğin, birçok dil ve konuşma bozukluğunun nedeni […]

Dezintegratif Bozukluk Heller Sendromu

Dezintegratif Bozukluk Heller Sendromu Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu Çocukluğun dezintegratif bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl tamamen normal gelişim kaydedilir. Belirtiler sıklıkla 3-4 yaş arası görülmeye başlar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. ağır mental retardasyonla ve lokodistrofiyle (ilerleyici çocuk nörolojisi hastalıkları) birlikte görülmektedir. Ayrıca epilepsiye rastlama […]

YGB Tanımı ve Özellikleri

YGB Tanımı ve Özellikleri Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Özür Grubunun Tanımı ve Özellikleri Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış Sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve […]

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı YGB Destek Eğitim Programı Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim Programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik […]

Flynn etkisi, Flynn etkisi nedir IQ Seviyesi

Flynn etkisi nedir, Flynn etkisi, ilk olarak James Flynn tarafından bulunan, IQ skorlarının zaman geçtikçe artması ve genel popülasyonda bu artışın belli bir sabitlikte yükselmesidir. Her nesilin ortalama IQ skorları sabit olarak artış göstermektedir. IQ skorları kesin rakamlar olmasa da genel popülasyonla karşılaştırıldığında bu artışın gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Yani, 100 IQ puanı her zaman ortalamadır […]

Zihinsel Engelliler, Zihinsel Engel Nedir

Zihinsel Engelli Bireyler Zihin engelliler, özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Zihin engelli çocuklara ilişkin ilk tanımların 1800’lü yıllara dayandığı; daha açıklayıcı tanımların ise 1900’lü yıllarda yapıldığı gözlenmektedir. Zihinsel Engelliler İşlevlerdeki Sınırlılıklar AAMR’nin yeni tanımlama ve sınıflandırma sisteminde zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklar, zihinsel işlevlerdeki bu sınırlılıklarla ilişkili uyumsal beceri alanlarında sınırlılıklar gösterme […]