Girdi yapan tanihtc

Merdiven İnip Çıkma Modülü Bedensel Engelliler

Merdiven İnip Çıkma Modülü, Bedensel Engelliler Merdiven İnip Çıkma Merdiven İnip Çıkma Modülü Merdiven İnip Çıkma Modülü Amacı Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme.  Merdiven İnip Çıkma Modülü Kazanımları Bir ayağın dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir. Vücut ağırlığın kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır. Arkadaki ayağın uygun şekilde aynı veya bir alt basamaka indirir. Merdiven […]

Bedensel Engelliler Öğrenme ve Öğretme

Bedensel Engelliler Öğrenme ve Öğretme Süreci ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ  Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman […]

Bedensel Engelliler Ölçme ve Değerlendirme

Bedensel Engelliler Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirme Modülü ÖLÇME VE değerlendirme  ölçme, bireylerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip olu derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve sayı sembolleri ile ifade edilmesidir. değerlendirme ise ölçme sonuçların bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. değerlendirme ise bir yargılama […]

Vücut Farkındalığı Modülü

Vücut Farkındalığı Modülü Bedensel Engelliler Vücut Farkındalığı Modülü PROPRİOSEPTİF siSTEM(VÜCUT FARKINDALIĞI) MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Vücut hareketlerini düzgün ve kontroll yapabilme. KAZANIMLAR Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyar verir. Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir. Elleri üzerinde yürür. Yüzüstü yatarken elleri üzerinde ba ve gövdesini kaldırır. gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur. Bara […]

Sırtüstü Modülü

Sırtüstü Modülü Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Sırtüstü Modülü SIRTÜSTÜ MODÜLÜ MODÜLÜN AMACI Sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolüünü sağlayabilme. KAZANIMLAR Simetrik vücut algıs pozisyonu edinir. Vücut düzgünlüğünü korur. Yakın çevresi ile etkileşime girmek için baş ve boyun pozisyonunu bağımsız olarak korur. Kol bacak hareketlerini kullanarak günlük yaşam becerilerini gerçekleştirmeye destek verir. Her iki yana […]

Tutma Bırakma Modülü Bedensel Engelliler Eğitim

Tutma Bırakma Modülü Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Tutma Bırakma Modülü Tutma Bırakma Programının Amacı Nesneleri tutma ve bırakma becerilerini geliştirebilme. Tutma Bırakma Programının Kazanımları Nesneye eliyle uzanır. Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir. Elbisesini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar. Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır. Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar […]

Öğrenme Güçlüğü Aile Eğitimi

Öğrenme Güçlüğü Aile Eğitimi Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Aile Eğitimi Bireyin eğitimi aile ortamında başlar, okulda ve çevrede devam eder. Ailenin en önemli görev ve sorumluluklarından biri, çocuk eğitimine en üst düzeyde katkı sağlamaktır. Ailelerin çocuklarına bilgi ve beceri öğretebilmeleri, ortaya çıkabilecek sorunlarla ba etmeleri, anne-baba-çocuk ilişkisini olumlu yönde geliştirebilmeleri, objektif değerlendirme yoluyla çocuğun […]

Öğrenme Güçlüğü Öğrenme ve Öğretme Süreci

Öğrenme Güçlüğü Öğrenme ve Öğretme Süreci ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ Öğretme sürecinin etkili olarak kullanımı Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme biçimleri dikkate alınmalıdır. Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğruşekilde planlanmalıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun […]

Öğrenme Güçlüğü Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenme Güçlüğü Ölçme ve Değerlendirme Öğrenme Güçlüğü DestekEğitim Programı Ölçme ve Değerlendirme Ölçme Ölçme, bireylerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip olu derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve sayı sembolleri ile ifade edilmesidir. değerlendirme ise, ölçme sonuçların bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. değerlendirme ise, bir […]

Bedensel Engelliler Yüzüstü Modülü

Bedensel Engelliler Yüzüstü Modülü Bedensel Engelliler Eğitim Programı Yüzüstü Modülü Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Amacı Yüzüstü pozisyonda baş-boyun, üst gövde kontrolün sağlayabilme. Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Yüzüstü Modülünün Kazanımları Yan yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer. Sırtüstü yatış pozisyonundan dönerek yüzüst pozisyona geçer. Bağımsız baş kontrolüünü sağlar. Kollar ve gövdenin simetrik […]