Merdiven İnip Çıkma Modülü Bedensel Engelliler

Merdiven İnip Çıkma Modülü, Bedensel Engelliler Merdiven İnip Çıkma

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü Amacı

Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme. 

Merdiven İnip Çıkma Modülü Kazanımları

Bir ayağın dengesini koruyarak bir alt basamağa indirir. Vücut ağırlığın kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır. Arkadaki ayağın uygun şekilde aynı veya bir alt basamaka indirir.

Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacakşekilde her iki tarafta tekrar eder. Bir ayağın dengesini koruyarak üst basamaka yerleştirir.

Vücut ağırlığın üst basamaka yerleştirilmiş Ayağa aktarır. Alt basamakta kalan ayaş aynı basamaka veya üst basamaka yerleştirir. Merdiven çıkma hareketlerini ritmik ve simetrik olacakşekilde her iki tarafta tekrar eder. MODÜLÜN SÜREsi 

Merdiven inip çıkma nün uygulama süresi toplam 100 ders saatidir.

Merdiven İnip Çıkma Modülü Uygulanması

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven inme ya da çıkma bireyin durumuna uygun olacakşekilde biri diğerinden önce ya da aynı anda çalışılabilecek şekilde seçilmelidir. Merdiven inme-çıkma çalışmaları sırasında yaşanabilecek denge yitimi ya da kayma gibi durumlara karşı güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Merdiven inme ya da çıkma eğitimi sırasında kullanılacak basamakların yüksekliği, genişliği ya da yüzey özellikleri çocuğun durumuna uygun olacakşekilde seçilmelidir.

Bireyin basamakta çalışmasını kolaylaştıracak görsel uyaranlar veişaretler kullanılmalıdır. Merdiven inip çıkma becerisi, günlük hayatın gereksinimlerine uygun olacak şekilde geliştirilmeli; sonunda bu becerilerin gerçek ortamlarda güvenli şekilde yapılıp yapılamadığı bizzat uygulayıcı gözleminde değerlendirilmelidir. 

Merdiven İnip Çıkma Modülü Süresi

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

BİR AYAKLA BASAMAK İNME

BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA ( Sağ Bacağa Aktarma, Sol Bacağa Aktarma )

SOL BACAĞA AĞIRLIK AKTARMA 

RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK İNME

BİR AYAKLA BASAMAK ÇIKMA

RİTMİK VE SİMETRİK BASAMAK ÇIKMA

Merdiven İnip Çıkma Modülü Ölçme Değerlendirme

Merdiven İnip Çıkma Modülü

Merdiven İnip Çıkma Modülü

“Merdiven çıkma” modülünde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Kaba değerlendirme:

Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim öncesi değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Öğretim sürecinde değerlendirme:

(Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. .. vb), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme:

Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası (Dönem Sonu) değerlendirme:

Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir.

Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler yada öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak öğretime hiç başlanmadı ise gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındışına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

BEDENSEL ENGELLİLER  

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

ANA SAYFA

İLETİŞİM

TBEST

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir