Özürlü Hakları

Tel: 0212 320 08 09
Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Bilgi bankası Galeri İletişim

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Öğrenme Güçlüğü
Davranış Bozuklukları
Down Sendromu
Otizm
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Hiperaktivite
Dikkat Eksikliği
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Aile Eğitimi
Bedensel Engelliler
Mental Retardasyon
Zihinsel Engelliler
Özürlü Hakları
Okula Uyum Sorunları
Özel Eğitim Kanunu
Destek Eğitim Programları
Duyurular
İnsan Kaynakları
down sendromu

EĞİTİM

SAĞLIK

Özürlü bireylerin tıbbi Tanılaması hastanelerde yapılmaktadır. Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için bu konuda yetkili hastanelere başvurmalıdır. Yetkili hastaneler için:
ilkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel Özürlü olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği
Özürlü çocuk doğum önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Ek bent: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 24)
ilkemizde tıbbi rehabilitasyon hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerde verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler

MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM - İŞ YAŞAMINDA KORUMA - SOSYAL GÜVENLİK

ilkemizde Özürlü vatandaşlarımız için Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, halk Eğitim merkezleri, mesleki Eğitim merkezleri, ÖZEL dershaneler, belediyeler ve Özürlülerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır.

Türkiye İş Kurumu,
Halk Eğitim Merkezleri,
Mesleki Eğitim Merkezleri,
ÖZEL Dersaneler , Belediyeler ve Özürlülerle şlgili Dernek ve Vakıflar
Bilgi için: http://www.iskur.gov.tr
http://www.cygm.meb.gov.tr

Gerek kamu gerekse özel sektörde Özürlü işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur. Türkiye İş Kurumu Kanunu

Türkiye İş Kurumu
http://www.iskur.gov.tr

Yasal kotasının üstünde Özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır İş Kanunu Emekli Sandığı-SSK- Bağkur
Toplu iş görüşmelerinde Özürlü isçiler aleyhine HÜKÜMLER konulamaz
Sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 20-22 -23 Emekli Sandığı-SSK- Bağkur
Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmak üzere (SSK, Emekli Sandığı) iyileştirme HÜKÜMLERi sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma imkanı sağlanmıştır.

Özürlüler için sınavlar, Özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve Değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir.

Devlet Memurları Kanunu Md. 50/Değişik fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 14
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik

Devlet Personel Başkanlığı
Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında özürlü vatandaşlarımız işten çıkartılamaz. 4046 özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Türkiye İş Kurumu
50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu % 4, özel sektör işletmeleri % 3 Özürlü çalıştırmak zorundadır. Yükümlülüğüne uymayan işletmelere kesilecek ceza paraları Özürlü vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki Eğitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanılmaktadır İş Kanunu Türkiye İş Kurumu
Meslek edindirme kurslarından yararlanan Özürlü vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik Tanınır. Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Belediyeler
Özürlülerle şlgili Dernek ve Vakıflar
özelleştirme sonucunda Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye iş kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara Tanıdığı Hakların iki katı oranında ödenmektedir. 4046 özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Türkiye İş Kurumu

Kamu kurumlarınca Özürlü vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın nisan-mayıs, temmuz-ağustos veya ekim-kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır. Sınav duyuruları devlet personel Başkanlığı tarafından resmi gazete de, tiraji yüksek ulusal gazetelerde ve TRT televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumlar sınav duyurularında için özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi özür oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir

Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi işlerde çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini Özürlü vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve Özürlü vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili ÖZEL araç ve gereçleri temin etmek zorundadır Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi işlerde çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik
Kurum ve kuruluşlar Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında Özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3`ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil ) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Devlet Memurları Kanunu md. 53/Ek fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 15

Kamu kurum sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden başbakanlık devlet personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir
www. basbakanlık- dpb.gov.tr

İşverenlerin belirli bir mesleği olan özürlüleri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir

SOSYAL YARDIMLAR - İNDİRİMLER - İSTİSNALAR

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlü vatandaşlarımızın almış oldukları sağlık kurulu raporlarından başı ve evrak parası adı altında para talep edilmeyecektir.

03. 12. 2002 tarih ve 2002/58 No'lu Başbakanlık Genelgesinin 6 nci maddesi. Sağlık Bakanlığının 10. 05. 2000 tarih ve 2000/48 No'lu Genelgesi

Sağlık Bakanlığı

Özürlülere yönelik bakım hizmeti veren kuruluşların amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/2
18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlüler kendilerine aylık baglanmasını talep edebilirler. 2022 Sayılı Yasa Emekli Sandığı veya bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamları
Özürlülerin kullandığı araç ve gereçler ücretsiz karşılanabilmektedir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 17 İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
2002/58 sayılı başbakanlık genelgesi, Özürlülere yönelik birçok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir. 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
4760 sayılı ÖZEL Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesine göre, 11 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasiran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici ÖZEL tertibat bulunanların malul ve sakatlar tarafından be yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üst oranda raporu bulunan tüm Özürlüler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ÖZEL Tüketim Vergisinden muaftırlar. 4760 Sayılı ÖZEL Tüketim Vergisi Kanunu

Maliye Bakanlığı

www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf

Belediyeler toplu taşıma araçlarından Özürlüleri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4

Belediyeler

http://www.ozida.gov.tr/

Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iüyerlerinin Özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmistir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4 Belediyeler
çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmi bulunan hizmet erbab birinci derece sakat, asgari % 60'ini kaybetmi bulunan hizmet erbab ikinci derece sakat, asgari % 40'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.
Sakatlık indirimi ÖZEL indirim tutarının;
Birinci derece sakatlar için sekiz kat , ikinci derece sakatlar için dört kat , üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, ÖZEL indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir. Aile reisinin, esinin ve çocuk her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan ÖZEL indirim ve sakatlık indirimi uygulanır
Gelir Vergisi Kanunu MADDE 31/2 Maliye Bakanlığı
Devlet Demir yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde Özürlüler %20 indirimden yararlanabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararları

DEVLET DEMİR YOLLARI BİLET SATIŞ BİRİMLERİ
Devlet tiyatrolar , gösterilerini Özürlülere ücretsiz sunmaktadır.

Kamu Kurum ve Kurulu ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararlar

DEVLET TİYATROLARI

devtiyatro.gov.tr/icgise.html

Harp Malul ve Vazife Malulleri ve kendilerine refakat eden eşleriyle şehitlerin aileleri Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtalarından birinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eş de bu haklardan yararlanır. Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların aileleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumlarından ve dışardan alacakları ilaç bedelleri Devlet tarafından ödenir.

Istiklal Madalyas Verilmi Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun. Madde 2/(Ek cümle: 4432 - 8 . 8. 1999)/ (Ek fikra: 3688 - 5. 12. 1990)

Devlet Demiryolları

Denizcilik Bankası

Belediyeler

Kamuya ait hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları

Kızılay, muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel Özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı , destekleyici veya rehabilite edici nitelikte ara temin etmeye çalışır.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü

Türkiye Kızılay Derneği Şubeleri

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından Özürlü öğrenciler istemde bulunmalar halinde yararlanabilmektedirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri Bilgi için: http://www. kyk . gov . tr/

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan har ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde Özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik Tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu karar

Kredi ve Yurtlar Kurumu

www. kyk.gov.tr

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Münhasiran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere ÖZEL surette imal edilmiş hareket ettirici tertibat bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 ( dahil ) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtlari hariç ) ile el ve ayak fonksiyonların tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kiçinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibat bulunan ve sakat kiçinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç ) gümrük vergilerinden muaftır

Gümrük Kanunu Madde 167/12/a

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve Istisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar Resmi Gazete Tarihi: 28/09/2004

Gümrükler

Özürlü vatandaşlarımız kendi içini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir

Gelir Vergisi Kanunu MADDE 31/2

Maliye Bakanlığı

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve Özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve Özürlüler, bu durumlarına uygun hale getirilmiş ÖZEL tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

197 Sayılı Motorlu Tasitlar Vergisi Kanunu/md. 4

Maliye Bakanlığı

http://www. gelirler . gov . tr/gelir2. nsf

Telsim ( cepÖZEL engelliler) - Türkcell ( destekcell ) cep telefonlarında görüşme ücretinden indirimli olarak yararlan�labilir.

Telgraf ve Telefon Kanunu
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname /md. 3-Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği

Türkcell ve Avea, Vodafone müşteri hizmetleri birimi

http://www.turkcell .com.tr

Türk Hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda Özürlüler %40 indirimden yararlanabilir.

Kamu Kurum ve Kurulu Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararlar

TÜRK HAVA YOLLARI BİLET SATIŞ BİRİMLERİ

Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptürarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakf 'na başvurmas durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda Özürlü öğrenciye destek verilmektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri

Bilgi için: http://www.kyk.gov.tr/

FİZİKSEL ÇEVRE - ULAŞIM - STANDARTLARI

Belediyeler Özürlülere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır.

572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4

Belediyeler

Imar mevzuat na ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kald�rılmasıyla) ilgili HÜKÜMLER eklenmi�tir. Buna göre, kald�r�mlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar Özürlülerin ula�abilirliçine uygun olarak yapılmak durumundad�r.

IMAR KANUNU (*)Kanun No. : 3194 R. G. : 09. 05. 1985 Kabul T. : 03. 05. 1985 Sayi: 18749 MADDE 47 - 48 - EK MADDE 1 - (Ek: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 1) Fiziksel çevrenin Özürlüler için ulaşılabilir ve yaşan�labilir k�l�nmas için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartlar Enstit�s�n�n ilgili standardına uyulmas zorunludur.

Belediyeler

Özürlü bar�nd�ran yurtlarda Özürlüler için tuvalet, binan�n kat durumuna göre Özürlü rampas veya asansör, bulunması zorunludur.

ÖZEL öğrenci Yurtlar Yönetmeliği Madde 6

Milli Eğitim Bakanlığı

Bedenen ve ruhen sağlam, Görme derecesi s�r�c belgesi almaya elveri�li olan sağır ve dilsizler ile bazı bedensel engellilere hekimlerin uygun Görmesi halinde sadece otomobil kullanmak üzere H S�n�f S�r�c Belgesi verilebilir.

Sağlık Kurullar�nca Verilecek S�r�c Olur Rapor düzenlenmesine Esas Olan Sağlık Muayenesinde S�r�c Adaylarında Aran�lacak Sağlık şartlari Ile Muayenelerine ilişkin Esaslar

Sağlık Kurulu�lar

http://www.hukuki.net/
www. sağlıkhukuku .net/mevzuat/ src . asp

Trafik ak���n engellememek koşuluyla park etmeye elveri�li alanlara ara park edebilirler. ( Özürlü Kimlik Belgesinin aracın �n yüz�nde gürünecek şekilde as�llmas gerekir. )

Özürlüler için ÖZEL düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır. örneğin:
Özürlü �nsanların �kamet edeceği Binaların düzenlenmesi Kurallar
Özürlü Ki�iler için Teknik Yardımlar, S�n�fland�rma
şehir i�i Yollar-Rayl taşıma Sistemleri BÖLÜM 5: Özürlü ve Ya�l�lar için Tesislerde Tasarım Kurallar
Özürlüler için Teknik Yardım Malzemeleri-Genel özellikler ve Deney Metotlar
şehir i�i Yollar- Özürlü ve Ya�l�lar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısıal önlemler veişaretlemelerin Tasarım Kurallar
Demiryolu Ta��tlar - Yolcu Vagonları - Özürlü Yolcular�n Tekerlekli Sandalyeleri ile Seyahatine Uygun Vagon düzenlemeleri
Sakatların ta��nmasi için asansörler- özellikler ve deney metotlar

Türk Standartlar Enstit�s Kurulu Kanunu

Türk Standartlar Enstit�s

http://www. tse . gov . tr

�RG�TLENME - S�YASAL HAKLAR

Özürlüler, dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde sivil toplum örgütlerinde örgütlenmi�tir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu

Engelliler alanında örgütl dernekler
Türkiye K�rler Federasyonu
Bedensel Engelliler Federasyonu
işitme Engelliler Federasyonu
Zihinsel Engelliler Federasyonu
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

Seçmen k�t�� yaz�m sırasında, seçmenin oyunu kullanmasın engelleyecek bir Özürlül�� varsa kaydedilir. Özürlü seçmenlerin oyların rahatl�kla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.
Oy verme günü, Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Ya�l�lar önce alınabilirler.
K�rler, fel�liler veya bu gibi bedeni sakatlıklar a��k�a belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalar�ndan birinin, akrabas yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oyların kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.

26. 04. 1961 tarih, 10796 sayılı Se�imlerin Temel HÜKÜMLERi Ve Seçmen K�t�kleri Hakkında Kanun (Madde 36, Ek fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 26)
Madde 74 - (Değişik madde: 31/07/ 1998 - 4381 /5 md. )
MADDE 90
MADDE 93 - (Değişik: 17. 05. 1979 - 2234 s. Y. m. 1)

SPOR

Özürlülerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanl���na bağlı Özürlüler spor federasyonları vardır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğün�n Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun3289/m. 2, 10

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor �l Müdürlükleri
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Görme Engelliler Spor Federasyonu
işitme Engelliler Spor Federasyonu
Bilgi için: http://www. besf . org. tr/

Vodafone Özürlü Hatt

Vodafone'dan Cep ÖZEL
Kendi grubunuz içinde çok daha ucuza konuşmak ve grubunuza ÖZEL avantajlardan faydalanmak istiyorsan�z, Vodafone Cep ÖZEL tarifesine ge�in.
Kamu personeli, Gaziler, �ehit Yakınlar , Vazife mal�lleri, Engelliler ve işitme Engelliler kendi gruplarına ÖZEL Vodafone Cep ÖZEL Paketi'ne geğerek, ucuz aylık sabit ücreti, görüşme veya SMS ücreti avantaj�ndan faydalanabilir.
eğer, Vodafone abonesi değilseniz, size en yakın Vodafone Cep Merkezi'ne u�rayarak hemen abone olabilirsiniz.

Engelli Abonelik Paketini Kimler Tercih Etmeli?
- T.C. Sa�lik Bakanlığı standartlar�nda belirlenmiş çalışma i g�c kaybı oranı % 40 ve üst olan engelliler
- Engellilere hizmet amacıyla kurulmu tüzel kuruluşlar

Avantajlar :
- Aylık sabit ücret, yurt i�i görüşme ücreti ve yazılı mesaj servisi ücretlerinde diğer abonelik se�eneklerine göre yüksek oranda indirimler i�eriyor. Yani, en ucuz görüşme ve aylık sabit ücreti bir arada sunuluyor.

Aranan şartlar
- Kişisel abonelik için gerekli evrakların yanı sıra"Özürlüler ��in Standart Sağlık Kurulu Raporu" veya"Başbakanlık Özürlüler �daresi Özürlü Kimlik Kart "na sahip olma şart aran�r.
Engelliler'e ÖZEL Abonelik Paketi

Aylık Sabit ücret 2,42 TL
Vodafone 0,30 TL/dk
Grup i�i 0,06 TL/dk
Turkcell 0,30 TL/dk
Avea 0,30 TL/dk
Sabit Telefon 0,30 TL/dk
Yurti�i SMS 0,12 TL/adet
Yurtd�� SMS 0,35 TL/adet
Engelli Paketi aboneleri kendilerinin yanısıra birinci dereceden 10 yakınlar da söz konusu paketten yararlanabilecektir.
Vodafone olarak belirtilen aramalar yurt içindeki Vodafone aramalar için geğerlidir.
Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Vodafone' den yurt dışına kısa mesaj günderme ücreti, fatural hatlarda mesaj başına yurt i�i mesaj ücretine göre %50 daha fazla ücretlendirilir.
ÖZEL Servis numaralarına doğru yapılan aramalar Ayrıca ücretlendirilecektir.
Yurtd�� görüşme ücretleri ve sair işlem ücretleri, diğer paketlerle aynıd�r.
Faks, data, Wap servisleri için telefon görüşme ücretine göre %30 indirim uygulanır.
Cep ÖZEL / Engelli tarifesinde görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.

Turkcell Özürlü Hatt

DestekCell, Turkcell'in gazi, malul ve engellilere yönelik ÖZEL indirimli tarifesidir. DestekCell'den, zihinsel engelliler hari , % 40 ve üstünde i�g�c kaybı olan tüm engelliler, vazife mal�lleri, gaziler ve vefat eden gazilerin gazilik unvan taşıyan eİleri yararlanabilir. DestekCell'de hat tesis ücreti al�nmamaktadır. Her abone sadece bir hatt�yla DestekCell tarifesinden faydalanabilir.

DestekCell'e ÖZEL servislerimiz de bulunmaktadır. Bu servisler Hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için t�klayın.
ücret Tablosu
Hat Tesis ücreti ücretsiz
Aylık Sabit ücret 0,49 YTL
Konuşma ücretleri �ebeke ��i arama 0,130 YTL/dk
Sabit Hatlar Arama 0,130 YTL/dk
diğer Operatürleri Arama 0,35 YTL/dk
kısa Mesaj ücretleri kısaMesajCell 0,075 YTL/kısa Mesaj
Kampanyalar
DestekCell tarifesi, tüm yurt i�i ücretlerde BizBizeCell tarifesine göre %50 indirimli hale getirilerek daha da avantajl olmuştur.
DestekCell'e Ge�i
TurkcellExtra'lar tarafında Özürlü kimli�i ya da %40 i g�c kaybın belirtir hastane raporu g�r�l�p fotokopisi alınarak gerçekleştirilir. aşağıdaki evraklardan herhangi birinin asl ile başvuran aboneler Destekcell tarifesinden yaralanabilirler:

* Emekli Sandığı Serbest Kart
* Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten Özürlü kart
* Devlet hastanesinden verilen en az 5 imzal heyet sağlık raporu
* Vefat eden gazilerin gazilik unvan�n taşıyan eİleri
* Malul kart / raporu

Avea Özürlü Hatt

EL ELE TAR�FES
Servislerini ve tarifelerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiren Avea'dan iletişimde engelleri ortadan kald�ran tarife:"Elele Tarife"
Avantajlarla dolu, benzersiz bu tarife sayesinde tüm engelli abonelerimiz birbirleriyle ve sevdikleriyle ücretsiz görüşüyor, tüm ev, i ve Avea'l�lar hi �ekinmeden ar�yor.
Elele Tarife
Aylik Sabit ücret 9,5 YTL
ücretsiz görüşme süresi* 300 dakika
Grup d�� arama (Avea) 0,149 YTL / dk
Sabit Hatlar arama 0,149 YTL / dk
Diger GSM Operatürlerini arama 0,499 YTL / dk
*Her ay ücretsiz 300 dk grup i�i görüşme süresi verilecektir. şlgili ay içinde t�ketilemeyen dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresini a�an kullanımlar grup d�� fiyat�ndan ücretlendirilecektir.
Bilmeniz Gerekenler
Elele tarife aboneleri kendi adlar�na en fazla 3 adet hat alabilirler ve bu hatlar başkas�n�n adına devredemezler.
"Elele Tarife" servisinden faydalanmak isteyen abonelerin ve engelli vatandaşlar�n, mevcut abonelik evraklarına ek olarak, %40 i g�c kaybın belirten bir belge (aşağıda belirtildiği gibi) ile Avea bayilerine başvurmas gerekmektedir.
* 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren"Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" e uygun %40 i g�c kaybın belirtir sağlık kurulu raporu
* T.C. Özürlüler �daresi Başkanlığı'nca verilen Özürlü kimli�i
* Emekli Sandığı Serbest Kart (sadece gazi, �ehit e�i, vazife malul ve eİleri kabul edilir)
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır
Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Zümrüt Sokak No:2/2
Okmeydanı Kağıthane / İstanbul Tel: 0212 320 08 09 - e-mail:taniozelegitim@gmail.com
reklam ajansı
Özürlü HAKLARI HAKKIN YASAL DAYANAĞI BAŞVURU KAYNAKLARI
Özel Eğitime ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukları yetiştirmek için ÖZEL tedbirler alınır. Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr

Zorunlu ilköğrenim çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan Özürlü olan çocukların Özel Eğitim ve öğretim Görmeleri sağlanır. ilköğretim ve Eğitim Kanunu
Özel Eğitim gerektiren bireylerin Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki Eğitim Görme Haklarını kullanabilmeleri sağlanır. 573 Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde Kararname
Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde Kararname şl Milli Eğitim Müdürlükleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı ÖZEL meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

3308-Çıraklık ve Meslek eğitimi Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı ve şl Milli Eğitim Müdürlükleri

www.meb.gov.tr

Özel Eğitim gerektiren bireylerin egitsel Tanılaması tüm illerde rehberlik ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Özürlü çocuğu olan aileler buralara başvurarak çocukları Hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler. Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde Kararname

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

Bilgi için: www.meb.gov.tr

www.taniozelegitim.com.tr

Türkiye'de Özürlülere Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumunda ise Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

1739 Milli Eğitim Temel Kanunu

2828 Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

http://www.meb.gov.tr

www.taniozelegitim.com.tr

Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde"hastane ilköğretim okulları" bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı

http://www.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı ve SHCEK Genel Müdürlüğü kendi çıkardığı mevzuatlara dayanarak ÖZEL statüdeki kuruluşlar için açılış izni veren denetimini yapan kurumlardır. Bu kurumlar ÖZEL, tüzel ve kamu tüzel kişilerince açılıp işletilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 625 Sayılı ÖZEL öğretim Kurumları Kanunu

2828 Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

www.meb.gov.tr

www.shcek.gov.tr

Özürlü çocuğun resmi veya Özel Eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve Eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından karşılanmaktadır. Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumuna bağlı kişilerin çocuk Özel Eğitimleri için 2005 yılı itibari ile en fazla 305 milyon TL Eğitim yardımı yapılmaktadır. Bütçe uygulama talimatları çerçevesinde www.bumko.gov.tr
işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler

Milli Eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr

işitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak Eğitim hizmeti verilmektedir

ilköğretim ve Eğitim Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı
Orta öğrenimlerini tamamlayan işitme Özürlü öğrenciler yüksek öğrenimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesine bağlı Entegre Yüksek Okulunda sürdürebilir.

Anadolu Üniversitesi

www.anadolu.edu.tr