Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Özürlü / Engelli Hakları

Özürlü / Engelli Hakları

Eğitim

Özürlü Hakları

HAKKIN YASAL DAYANAĞI

BAŞVURU KAYNAKLARI

Özel eğitime ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukları yetiştirmek için ÖZEL tedbirler alınır. Milli eğitim Temel Kanunu

Milli eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr

Zorunlu ilköğrenim çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan Özürlü olan çocukların Özel eğitim ve öğretim Görmeleri sağlanır. ilköğretim ve eğitim Kanunu  
Özel eğitim gerektiren bireylerin Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim Görme Haklarını kullanabilmeleri sağlanır. 573 Özel eğitim hakkında Kanun hükmünde Kararname  
Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir Özel eğitim hakkında Kanun hükmünde Kararname İlçe Milli eğitim Müdürlükleri

Milli eğitim Bakanlığı, Özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı ÖZEL meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.

3308-Çıraklık ve Meslek eğitimi Kanunu

Milli eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlükleri

www.meb.gov.tr

Özel eğitim gerektiren bireylerin egitsel Tanılaması tüm illerde rehberlik ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Özürlü çocuğu olan aileler buralara başvurarak çocukları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler. Özel eğitim hakkında Kanun hükmünde Kararname

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

Bilgi için: www.meb.gov.tr

www.taniozelegitim.com.tr

Türkiye'de Özürlülere eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini Milli eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu vermektedir. Milli eğitim Bakanlığı Özel eğitim Rehberlik ve Danisma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumunda ise Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

1739 Milli eğitim Temel Kanunu

2828 Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

http://www.meb.gov.tr

www.taniozelegitim.com.tr

Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde"hastane ilköğretim okulları" bulunmaktadır.  

Milli eğitim Bakanlığı

http://www.meb.gov.tr

Milli eğitim Bakanlığı ve SHCEK Genel Müdürlüğü kendi çıkardığı mevzuatlara dayanarak ÖZEL statüdeki kuruluşlar için açılış izni veren denetimini yapan kurumlardır. Bu kurumlar ÖZEL, tüzel ve kamu tüzel kişilerince açılıp işletilmektedir.

Milli eğitim Bakanlığı 625 Sayılı ÖZEL öğretim Kurumları Kanunu

2828 Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

www.meb.gov.tr

www.shcek.gov.tr

Özürlü çocuğun resmi veya Özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından karşılanmaktadır. Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumuna bağlı kişilerin çocuk Özel eğitimleri için 2005 yılı itibari ile en fazla 305 milyon TL eğitim yardımı yapılmaktadır. Bütçe uygulama talimatları çerçevesinde www.bumko.gov.tr
işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler  

Milli eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr

işitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir

ilköğretim ve eğitim Kanunu
Milli eğitim Temel Kanunu
Milli eğitim Bakanlığı Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Milli eğitim Bakanlığı
Orta öğrenimlerini tamamlayan işitme Özürlü öğrenciler yüksek öğrenimlerini Eskişehir Anadolu Üniversitesine bağlı Entegre Yüksek Okulunda sürdürebilir.  

Anadolu Üniversitesi

www.anadolu.edu.tr

SAĞLIK

Özürlü bireylerin tıbbi Tanılaması hastanelerde yapılmaktadır. Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için bu konuda yetkili hastanelere başvurmalıdır. Yetkili hastaneler için:
ilkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel Özürlü olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği
Özürlü çocuk doğum önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Ek bent: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 24)
ilkemizde tıbbi rehabilitasyon hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerde verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler

MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM - İŞ YAŞAMINDA KORUMA - SOSYAL GÜVENLİK

Ükemizde Özürlü vatandaşlarımız için Türkiye İş Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, ÖZEL dershaneler, belediyeler ve Özürlülerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır.  

Türkiye İş Kurumu,
Halk eğitim Merkezleri,
Mesleki eğitim Merkezleri,
ÖZEL Dersaneler , Belediyeler ve Özürlülerle İlgili Dernek ve Vakıflar
Bilgi için: http://www.iskur.gov.tr
http://www.cygm.meb.gov.tr

Gerek kamu gerekse özel sektörde Özürlü işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur. Türkiye İş Kurumu Kanunu

Türkiye İş Kurumu
http://www.iskur.gov.tr

Yasal kotasının üstünde Özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır İş Kanunu Emekli Sandığı-SSK- Bağkur
Toplu iş görüşmelerinde Özürlü isçiler aleyhine HÜKÜMLER konulamaz
Sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 20-22 -23 Emekli Sandığı-SSK- Bağkur
Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmak üzere (SSK, Emekli Sandığı) iyileştirme HÜKÜMLERi sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma imkanı sağlanmıştır.

Özürlüler için sınavlar, Özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir.

Devlet Memurları Kanunu Md. 50/Değişik fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 14
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile yapılacak Yarışma Sınavları hakkında Yönetmelik

Devlet Personel Başkanlığı
Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli vatandaşlarımız işten çıkartılamaz. 4046 özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Türkiye İş Kurumu
50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu % 4, özel sektör işletmeleri % 3 Özürlü çalıştırmak zorundadır. Yükümlülüğüne uymayan işletmelere kesilecek ceza paraları Özürlü vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu için kullanılmaktadır İş Kanunu Türkiye İş Kurumu
Meslek edindirme kurslarından yararlanan Özürlü vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik Tanınır.   Türkiye İş Kurumu, Halk eğitim Merkezleri, Mesleki eğitim Merkezleri, Belediyeler
Özürlülerle ilgili Dernek ve Vakıflar
özelleştirme sonucunda Özürlü vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye iş kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara Tanıdığı Hakların iki katı oranında ödenmektedir. 4046 özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Türkiye İş Kurumu

Kamu kurumlarınca Özürlü vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın nisan-mayısi, temmuz-ağustos veya ekim-kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır. Sınav duyuruları devlet personel Başkanlığı tarafından resmi gazete de, tiraji yüksek ulusal gazetelerde ve TRT televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumlar sınav duyurularında için özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi özür oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir

Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında Yönetmelik DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini Özürlü vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracakşekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve Özürlü vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili ÖZEL araç ve gereçleri temin etmek zorundadır Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi işlerde çalıştırılacakları hakkında Yönetmelik  
Kurum ve kuruluşlar Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında Özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3`ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil ) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Devlet Memurları Kanunu md. 53/Ek fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 15

Kamu kurum sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden başbakanlık devlet personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir
www. basbakanlık- dpb.gov.tr

İşverenlerin belirli bir mesleği olan engellileri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir    

SOSYAL YARDIMLAR - İNDİRİMLER - İSTİSNALAR

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlü vatandaşlarımızın almış oldukları sağlık kurulu raporlarından başı ve evrak parası adı altında para talep edilmeyecektir.

03. 12. 2002 tarih ve 2002/58 No'lu Başbakanlık Genelgesinin 6 nci maddesi. Sağlık Bakanlığının 10. 05. 2000 tarih ve 2000/48 No'lu Genelgesi

Sağlık Bakanlığı

Özürlülere yönelik bakım hizmeti veren kuruluşların amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/2  
18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Özürlüler kendilerine aylık baglanmasını talep edebilirler. 2022 Sayılı Yasa Emekli Sandığı veya bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamları
Özürlülerin kullandığı araç ve gereçler ücretsiz karşılanabilmektedir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 17 İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
2002/58 sayılı başbakanlık genelgesi, Özürlülere yönelik birçok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir. 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
4760 sayılı ÖZEL Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesine göre, 11 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasiran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici ÖZEL tertibat bulunanların malul ve sakatlar tarafından be yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üst oranda raporu bulunan tüm Özürlüler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ÖZEL Tüketim Vergisinden muaftırlar. 4760 Sayılı ÖZEL Tüketim Vergisi Kanunu

Maliye Bakanlığı

www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf

Belediyeler toplu taşıma araçlarından Özürlüleri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4

Belediyeler

http://www.ozida.gov.tr/

Belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iüyerlerinin Özürlüler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmistir. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4 Belediyeler
çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmi bulunan hizmet erbab birinci derece sakat, asgari % 60'ini kaybetmi bulunan hizmet erbab ikinci derece sakat, asgari % 40'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.
Sakatlık indirimi ÖZEL indirim tutarının;
Birinci derece sakatlar için sekiz kat , ikinci derece sakatlar için dört kat , üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, ÖZEL indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir. Aile reisinin, esinin ve çocuk her birinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan ÖZEL indirim ve sakatlık indirimi uygulanır
Gelir Vergisi Kanunu MADDE 31/2 Maliye Bakanlığı
Devlet Demir yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde Özürlüler %20 indirimden yararlanabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararları

DEVLET DEMİR YOLLARI BİLET SATIŞ BİRİMLERİ
Devlet tiyatrolar , gösterilerini Özürlülere ücretsiz sunmaktadır.

Kamu Kurum ve Kurulu ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararlar

DEVLET TİYATROLARI

devtiyatro.gov.tr/icgise.html

Harp Malul ve Vazife Malulleri ve kendilerine refakat eden eşleriyle şehitlerin aileleri Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtalarından birinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eş de bu haklardan yararlanır. Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların aileleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire ve idarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumlarından ve dışardan alacakları ilaç bedelleri Devlet tarafından ödenir.

Istiklal Madalyas Verilmi Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması hakkında Kanun. Madde 2/(Ek cümle: 4432 - 8 . 8. 1999)/ (Ek fikra: 3688 - 5. 12. 1990)

Devlet Demiryolları

Denizcilik Bankası

Belediyeler

Kamuya ait hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları

Kızılay, muhtaç hastalara tedavi yardımı yapar; güçsüz ve fiziksel Özürlülere noksan veya arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı , destekleyici veya rehabilite edici nitelikte ara temin etmeye çalışır.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü

Türkiye Kızılay Derneği Şubeleri

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından Özürlü öğrenciler istemde bulunmalar halinde yararlanabilmektedirler.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri Bilgi için: http://www. kyk . gov . tr/

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan har ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde Özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu karar

Kredi ve Yurtlar Kurumu

www. kyk.gov.tr

Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Münhasiran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere ÖZEL surette imal edilmiş hareket ettirici tertibat bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 ( dahil ) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtlari hariç ) ile el ve ayak fonksiyonların tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kiçinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibat bulunan ve sakat kiçinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları hariç ) gümrük vergilerinden muaftır

Gümrük Kanunu Madde 167/12/a

 

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve Istisna Tanınacak Haller hakkında Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar Resmi Gazete Tarihi: 28/09/2004

Gümrükler

Özürlü vatandaşlarımız kendi içini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir

Gelir Vergisi Kanunu MADDE 31/2

Maliye Bakanlığı

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve Özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve Özürlüler, bu durumlarına uygun hale getirilmiş ÖZEL tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

197 Sayılı Motorlu Tasitlar Vergisi Kanunu/md. 4

Maliye Bakanlığı

http://www. gelirler . gov . tr/gelir2. nsf

Telsim ( cepÖZEL engelliler) - Türkcell ( destekcell ) cep telefonlarında görüşme ücretinden indirimli olarak yararlanılabilir.

Telgraf ve Telefon Kanunu
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun hükmünde Kararname /md. 3-Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği

Türkcell ve Avea, Vodafone müşteri hizmetleri birimi

http://www.turkcell .com.tr

Türk Hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda Özürlüler %40 indirimden yararlanabilir.

Kamu Kurum ve Kurulu Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Özürlüler için Kimlik Kart Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararlar

TÜRK HAVA YOLLARI BİLET SATIŞ BİRİMLERİ

Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptürarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakf 'na başvurmas durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda Özürlü öğrenciye destek verilmektedir.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri

Bilgi için: http://www.kyk.gov.tr/

FİZİKSEL ÇEVRE - ULAŞIM - STANDARTLARI

Belediyeler Özürlülere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır.

572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun hükmünde Kararname Madde 3-4

Belediyeler

Imar mevzuat na ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili HÜKÜMLER eklenmiştir. Buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar Özürlülerin ulaşabilirliçine uygun olarak yapılmak durumundadır.

IMAR KANUNU (*)Kanun No. : 3194 R. G. : 09. 05. 1985 Kabul T. : 03. 05. 1985 Sayi: 18749 MADDE 47 - 48 - EK MADDE 1 - (Ek: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 1) Fiziksel çevrenin Özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartlar Enstitüsünün ilgili standardına uyulmas zorunludur.

Belediyeler

Özürlü barındıran yurtlarda Özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre Özürlü rampas veya asansör, bulunması zorunludur.

ÖZEL öğrenci Yurtlar Yönetmeliği Madde 6

Milli eğitim Bakanlığı

Bedenen ve ruhen sağlam, Görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan sağır ve dilsizler ile bazı bedensel engellilere hekimlerin uygun Görmesi halinde sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir.

Sağlık Kurullarınca Verilecek Sürücü Olur Rapor düzenlenmesine Esas Olan Sağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarında Aranılacak Sağlık şartlari Ile Muayenelerine ilişkin Esaslar

Sağlık Kuruluşları

http://www.hukuki.net/
www. sağlıkhukuku .net/mevzuat/ src. asp

Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişli alanlara ara park edebilirler. ( Özürlü Kimlik Belgesinin aracın ön yüzünde gürünecekşekilde asllması gerekir. )

 

 

Özürlüler için ÖZEL düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmışaktadır. Örneğin:
Özürlü insanların ikamet edeceği Binaların düzenlenmesi Kurallar
Özürlü Kişiler için Teknik Yardımlar, Sınıflandırma
şehir içi Yollar-Raylı taşıma Sistemleri BÖLÜM 5: Özürlü ve Yaşlılar için Tesislerde Tasarım Kurallar
Özürlüler için Teknik Yardım Malzemeleri-Genel özellikler ve Deney Metotlar
şehir içi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısıal önlemler veişaretlemelerin Tasarım Kuralları
Demiryolu Taşıtları - Yolcu Vagonları - Özürlü Yolcuların Tekerlekli Sandalyeleri ile Seyahatine Uygun Vagon düzenlemeleri
Sakatların taşınmasi için asansörler- özellikler ve deney metotlar

Türk Standartlar Enstitüsü Kurulu Kanunu

Türk Standartlar Enstitüsü

http://www. tse . gov . tr

ÖRGÜTLENME - siYASAL HAKLAR

Özürlüler, dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde sivil toplum örgütlerinde örgütlenmiştir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu

Engelliler alanında örgütl dernekler
Türkiye Körler Federasyonu
Bedensel Engelliler Federasyonu
işitme Engelliler Federasyonu
Zihinsel Engelliler Federasyonu
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

Seçmen kütüğü yazımı sırasında, seçmenin oyunu kullanmasını engelleyecek bir Özürlülüğü varsa kaydedilir. Özürlü seçmenlerin oyların rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınır.
Oy verme günü, Gebeler, hastalar ve sakatlar bekletilemezler. Yaşlılar önce alınabilirler.
Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabas yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oyların kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.

26. 04. 1961 tarih, 10796 sayılı Seçimlerin Temel HÜKÜMLERi Ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun (Madde 36, Ek fikra: 30. 05. 1997-KHK/572, m. 26)
Madde 74 - (Değişik madde: 31/07/ 1998 - 4381 /5 md. )
MADDE 90
MADDE 93 - (Değişik: 17. 05. 1979 - 2234 s. Y. m. 1)

SPOR

Özürlülerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı Özürlüler spor federasyonları vardır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun3289/m. 2, 10

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Görme Engelliler Spor Federasyonu
işitme Engelliler Spor Federasyonu
Bilgi için: http://www. besf . org. tr/

Vodafone Özürlü Hattı

Vodafone'dan Cep ÖZEL
Kendi grubunuz içinde çok daha ucuza konuşmak ve grubunuza ÖZEL avantajlardan faydalanmak istiyorsanız, Vodafone Cep ÖZEL tarifesine geçin.
Kamu personeli, Gaziler, şehit Yakınlar , Vazife malülleri, Engelliler ve işitme Engelliler kendi gruplarına ÖZEL Vodafone Cep ÖZEL Paketi'ne geçerek, ucuz aylık sabit ücreti, görüşme veya SMS ücreti avantajından faydalanabilir.
eğer, Vodafone abonesi değilseniz, size en yakın Vodafone Cep Merkezi'ne uğrayarak hemen abone olabilirsiniz.

Engelli Abonelik Paketini Kimler Tercih Etmeli?
- T.c. Sağlık Bakanlığı standartlarında belirlenmiş çalışma iş güç kaybı oranı % 40 ve üst olan engelliler
- Engellilere hizmet amacıyla kurulmu tüzel kuruluşlar

Avantajlar :
- Aylık sabit ücret, yurtiçi görüşme ücreti ve yazılı mesaj servisi ücretlerinde diğer abonelik seçeneklerine göre yüksek oranda indirimler içeriyor. Yani, en ucuz görüşme ve aylık sabit ücreti bir arada sunuluyor.

Aranan şartlar
- Kişisel abonelik için gerekli evrakların yanı sıra"Özürlüler İçin Standart Sağlık Kurulu Raporu" veya"Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlü Kimlik Kartı"na sahip olma şart aranır.
Engelliler'e ÖZEL Abonelik Paketi

Aylık Sabit ücret 2,42 TL
Vodafone 0,30 TL/dk
Grup içi 0,06 TL/dk
Turkcell 0,30 TL/dk
Avea 0,30 TL/dk
Sabit Telefon 0,30 TL/dk
Yurtiçi SMS 0,12 TL/adet
Yurtdışı SMS 0,35 TL/adet
Engelli Paketi aboneleri kendilerinin yanısıra birinci dereceden 10 yakınlar da söz konusu paketten yararlanabilecektir.
Vodafone olarak belirtilen aramalar yurt içindeki Vodafone aramalar için geçerlidir.
Tablodaki fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Vodafone' den yurt dışına kısa mesaj günderme ücreti, fatural hatlarda mesaj başına yurtiçi mesaj ücretine göre %50 daha fazla ücretlendirilir.
ÖZEL Servis numaralarına doğru yapılan aramalar Ayrıca ücretlendirilecektir.
Yurtdışı görüşme ücretleri ve sair işlem ücretleri, diğer paketlerle aynıdır.
Faksi, data, Wap servisleri için telefon görüşme ücretine göre %30 indirim uygulanır.
Cep ÖZEL / Engelli tarifesinde görüşmeleriniz 6 sn'de bir ücretlendirilmektedir.

Turkcell Özürlü Hattı

DestekCell, Turkcell'in gazi, malul ve engellilere yönelik ÖZEL indirimli tarifesidir. DestekCell'den, zihinsel engelliler hari , % 40 ve üstünde işgücü kaybı olan tüm engelliler, vazife malülleri, gaziler ve vefat eden gazilerin gazilik unvan taşıyan eİleri yararlanabilir. DestekCell'de hat tesis ücreti alınmamaktadır. Her abone sadece bir hattıyla DestekCell tarifesinden faydalanabilir.TurkcellExtra'lar tarafında Özürlü kimliği ya da %40 i güç kaybını belirtir hastane raporu görülüp fotokopisi alınarak gerçekleştirilir. aşağıdaki evraklardan herhangi birinin asl ile başvuran aboneler Destekcell tarifesinden yaralanabilirler:

* Emekli Sandığı Serbest Kart
* Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten Özürlü kart
* Devlet hastanesinden verilen en az 5 imzal heyet sağlık raporu
* Vefat eden gazilerin gazilik unvanını taşıyan eİleri
* Malul kart / raporu

Türk Telekom Özürlü Hattı

EL ELE TARİFEsi
Servislerini ve tarifelerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusundaşekillendiren Avea'dan iletişimde engelleri ortadan kaldıran tarife:"Elele Tarife"
Avantajlarla dolu, benzersiz bu tarife sayesinde tüm engelli abonelerimiz birbirleriyle ve sevdikleriyle ücretsiz görüşüyor, tüm ev, i ve Avea'lılar hiç çekinmeden arıyor.
Elele Tarife
Aylik Sabit ücret 9,5 YTL
ücretsiz görüşme süresi* 300 dakika
Grup dışı arama (Avea) 0,149 YTL / dk
Sabit Hatlar arama 0,149 YTL / dk

Diger GSM Operatörlerini arama 0,499 YTL / dk
*Her ay ücretsiz 300 dk grup içi görüşme süresi verilecektir. ilgili ay içinde tüketilemeyen dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresini aşan kullanımlar grup dışı fiyatından ücretlendirilecektir.

Bilmeniz Gerekenler
Elele tarife aboneleri kendi adlarına en fazla 3 adet hat alabilirler ve bu hatlar başkasının adına devredemezler.

"Elele Tarife" servisinden faydalanmak isteyen abonelerin ve engelli vatandaşların, mevcut abonelik evraklarına ek olarak, %40 i gücü kaybın belirten bir belge (aşağıda belirtildiği gibi) ile Avea bayilerine başvurmas gerekmektedir.
* 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren"Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik" e uygun %40 i gücü kaybını belirtir sağlık kurulu raporu
* T.c. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca verilen Özürlü kimliği
* Emekli Sandığı Serbest Kart (sadece gazi, şehit eşi, vazife malulleri kabul edilir)

Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Destek eğitim Programları Otizm
Davranış Bozuklukları Asperger Sendromu
Sosyal ve Duygusal Gelişim Zihinsel Engelliler
Aile eğitimi Down Sendromu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bedensel Engelliler
Özel eğitim Kanunu Duyurular
Özürlü Hakları İnsan Kaynakları
İletişim Ana Sayfa