Tutma Bırakma Modülü Bedensel Engelliler Eğitim

Tutma Bırakma Modülü

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı Tutma Bırakma Modülü

Tutma Bırakma Programının Amacı

Nesneleri tutma ve bırakma becerilerini geliştirebilme.

Tutma Bırakma Programının Kazanımları

Nesneye eliyle uzanır.

Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir.

Elbisesini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar.

Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır.

Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar ve bırakır.

Avuç içinin yukarı veya aşağı doğru dönük olduğu pozisyonlarda nesneyi tutar ve bırakır.

Farklı tutma tipleri ile nesneleri tutar.

Nesneleri yeterli kuvvetle tutar ve istemli bırakır.

Nesneleri uygun temas alanlarıyla tutar.

Nesneleri, vücut düzgünlüğünü koruyarak tutar.

MODÜLÜN SÜRESi

Tutma ve bırakma nün uygulama süresi toplam 160 ders saatidir.

MODÜLÜN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tutma ve bırakma çalışmasi, değişik büyüklük veşekildeki canl renkli nesne ve oyuncaklar ile yapılmalıdır. Bireyin avucuna yerleşebilecek nesneler ile eğitime başlanmalıdır. Yuvarlak veya küp şeklindeki nesnelerin kullanılması tutma işlemini kolaylaştıracağından başlangıçta bu nesneler kullanılmalıdır.

Tutma ve bırakma eğitimi masa üzerinde yapılıyorsa masa ve sandalye bireyin vücut ölçülerine uygun olmalı, alçak veya yüksek masa ve sandalyeler kullanılmamalıdır.

Bireyin yaş ve ihtiyaçlarına göre ilgisini çekecek araç-gereçler kullanılmalıdır.

Tutma ve bırakma eğitimi uygulanırken öncelikle en kolay aşamadan başlanarak zora doğru ilerlenmeli ve beceri öğretimi işlem basamakları ( model olma, sözel ve fiziksel yardım) kullanılmalıdır.

Tutma eğitiminde farklı tutma tipleri olan kuvvetli, orta ve zayıf tutma şekilleri uygun nesneler kullanılarak çalıştırılmalıdır.

Elde ve kolda kasılma varsa öncelikle kasılma azaltılmal daha sonra tutma ve bırakma hareketi çalışılmalıdır. Kasılması fazla olan bireylerde çok küçük nesneler parmaklardaki kasılmayı artıracağı için tercih edilmemelidir.

Tutma sırasında bireyin vücut duruşu bozuluyorsa düzgünlüğü sağlamak için uyarılar kullanılmalıdır. Gerekiyorsa bilek ve dirsek desteklenerek tutma yapması istenmelidir. Bırakma hareketini kolaylaştırmak için bilek bükülü pozisyona getirilmelidir.

Hareketi planlama ve hareketi organize etme yeteneğinde sorunu olan bireylerde eğitim verilirken uygun aktiviteler seçilmelidir.

Tutma eğitimi sırasında duyu uyarısı sağlamak amacıyla farklı yüzeyler ile kaplanmış (hal , yün, peluş , zımpara, kumaş v.b) araç gereçlerin kullanılması önemlidir.

Tutma ve bırakma becerilerinin tekrarın sağlamak amacıyla farklı fonksiyonel aktiviteler ile tekrar yapılmalıdır. Örneğin, yemek yeme aktivitesi sırasında kare kesilmi ekmek veya meyvelerin yenmesi ile pratik yaptırılabilir.

MODÜLÜN SÜREsi

a. NESNELERE UZANMA

b. NESNELER TUTMA

El Bileğini Hafifçe yukarı Kaldırarak Tutma

Dirsek Bükülü ve Düz Olarak Tutma

farklı Omuz Yüksekliklerinde Tutma

avuç içinin yukarı ve aşağı dönük olduğu Pozisyonda Tutma

farklı ağırlıklardaki Nesneleri Kullanarak Tutma

Uygun temas alanlarını kullanarak tutma

Vücut Düzgünlüğünü Koruyarak Tutma

c. FARKLI TUTMA TİPLERİ İLE ÇALIŞMa. NESNEY BİR ELDEN DİĞER ELE GEÇİRME

MODÜLDE ÖLÇME değerlendirme

“Tutma ve Bırakma” önde ölçme ve değerlendirme süreci; kaba değerlendirme, öğretim öncesi değerlendirme, öğretim sürecini (ders saati) değerlendirme, son değerlendirme ve öğretim sonrası (dönem sonu) değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalarla ilgili hazırlanan örnek formlara yönelik açıklamalar aşağıda verilmiştir.

1. Kaba değerlendirme: Özel eğitim değerlendirme Kurulu tarafından destek eğitimi ihtiyacı olduğuna dair karar alınmış birey için seçilen eğitim ve bireyin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda; bireyselleştirilmiş eğitim plan (BEP) hazırlamak amacı ile yapılacak olan yüzeysel değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin

yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç

nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim öncesi değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Kaba değerlendirme sonucunda bireyin BEP’ ine seçilen kazanımların öğretimine başlamadan önce hangi basamakta olduğunu belirlemek amacı ile yapılacak olan ayrıntılı değerlendirmedir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak yapılacağı , soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

öğretim sürecinde değerlendirme: (Performans Kayıt Tablosu) Ele alınan beceri, kavram ya da disiplinin öğretimi sırasında izlenecek yol ve bunun bir ders saatlik öğretiminin ayrıntılı değerlendirmesidir.

Bu değerlendirmenin hangi ölçütlere dayalı olarak ne zaman yapılacağı (her ders saatinin başında ve sonunda. .. vb. ), soruların-yönergelerin yazılmasında nelere dikkat edileceği, ortamın nasıl olması gerektiği, değerlendirme sonuç nasıl aktarılacağı, uygulayıcının dikkat etmesi gereken açıklamalar bu bölüme yazılacaktır.

Son değerlendirme:Beceri öğretimine yönelik seçilen kazanımlarda, öğretim sürecinin son ders saatinde yapılan değerlendirme, aynı zamanda bireyin beceriyi gerçekleştirip gerçekleştirmediçine yönelik yapılacak olan son değerlendirmesi olacaktır. Bu nedenle ayrı bir form hazırlanmasına gerek yoktur.

5. öğretim sonrası(Dönem Sonu) değerlendirme: Her ay sonunda alınan değerlendirmelerin (Performans Kayıt Tablosunun); Dönem Sonu Bireysel Performans değerlendirme Formuna genel olarakişlenmesi ve destek eğitimi Programının sonunda gelinen basamağın belirtilmesidir. Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler hlinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna şayet kazanım 1 ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise)”+” olarak işaretlenir. Kazanım başlandığı aydan sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise)”-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya”+” konur.

Özel eğitim Değerlendirme Kurulu’nca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan kazanımlardan; gerçekleştirilemeyenler ya da öğretimi yapılamayanlar ile ilgili formun sonunda yer alan RAM bilgilendirme Bölümüne ayrıntılı olarak, öğretime hiç başlanmadıı ise bunun gerekçeleri veya başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair açıklamalar yapılacaktır.

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir