Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Zihinsel Engelliler

Zihinsel Engelliler Grubunun Tanım ve Özellikleri

Zihinsel yetersizliği olan birey

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey, Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında Özel Eğitim ile destek Eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey,

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun Özel Eğitim ve destek Eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak Tanımlanmaktadır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin özellikleri:


Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir. Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir bölüm dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.

Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatürlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algılar zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıklar bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında kendilerini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) stratejilerini daha az sıklıkta kullandıkları görülmektedir.

Öğrenme: Akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel farklar öğrenmenin hızındadır, öğrenme hızlar daha yavaştır.

Dil gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve Konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geğerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır. Dil ve Konuşma gelişimindeki sorunlar ile kendini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) problemleri arasında yakın bir ilişki vardır. çünkü birçok kendini düzenleme stratejisi dile dayalıdır.

Akademik Başarı: başarısızlıklar daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.

Sosyal gelişim: Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerde çeşitli sosyal problemlere rastlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Arkadaşlık etmede sıklıkla problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftür.

Psikomotor gelişim: Genel olarak bu bireylerin fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile tutarlılık gösterebilmektedir. Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliçin derecesi arttıkça yukarıda belirtilen alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.

Özel Eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel Eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik Eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı Modülleri

Özür grubunun tanımı ve özellikleri
Programın Düzeyi Amaçları
Programın Yapısı
Öğrenme öğretme süreci
Ölçme ve değerlendirme
Bilişsel Becerilere hazırlık
Öz Bakım Becerileri
Günlük Yaşam Becerileri
Toplumsal Yaşam Becerileri
Dil Konuşma ve Alternatif iletişim Becerileri
Psikomotor Beceriler Modülü
Sosyal Hayat Modülü
Türkçe Modülü
Matematik Modülü
Aile Eğitimi Modülü

Zihinsel Engelliler Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı Otizm
Mental Retardasyon Asperger Sendromu
Destek Eğitim Programları Atipik Otizm
Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Down Sendromu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bedensel Engelliler
Davranış Bozuklukları Okula Uyum Sorunları
Aile Eğitimi Duyurular
Özel Eğitim Kanunu İnsan Kaynakları
Özürlü Hakları İletişim
Sosyal ve Duygusal Gelişim Ana Sayfa
Bu sitedeki tüm bilgiler sizleri aydınlatmak amaçlı olup tedavi niteliğinde değildir. Özel Tanı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi yazılan yazılardan yola çıkarak uygulanan tedavilerdeki doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Bu sitenin tüm içeriği Tanı Özel Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltıp dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Talatpaşa Mh.
Emirgazi Cd. Zümre Sokak No:2/2
Okmeydanı Kağıthane / İstanbul