Ana Sayfa Tel: 0212 320 08 09
Hakkımızda Hizmetlerimiz Galeri İletişim
Zihinsel Engelliler Grubunun Tanım ve Özellikleri

Zihinsel Engelliler Grubunun Tanım ve Özellikleri

Zihinsel Engelliler Mental Retardasyon Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan birey

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklar olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve Özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle Özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan birey, Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında Özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğunşekilde ihtiyaç duyan birey,

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:

Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun Özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak Tanımlanmaktadır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin özellikleri:

Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir. Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir bölüm dikkat problemlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.

Bellek: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve işitsel algılar zayıftır. Bellekle ilgili yaşadıkları en önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında kendilerini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) stratejilerini daha az sıklıkta kullandıkları görülmektedir.

Öğrenme: Akranları gibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel farklıar öğrenmenin hızındadır, öğrenme hızları daha yavaştır.

Dil gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayı zihinsel yetersizliği olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş hızları daha yavaştır. Dil ve Konuşma gelişimindeki sorunlar ile kendini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) problemleri arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü birçok kendini düzenleme stratejisi dile dayalıdır.

Akademik Başarı: başarısızlıklar daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Soyut kavramları somut kavramlara göre daha zor öğrenirler.

Sosyal gelişim: Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerde çeşitli sosyal problemlere rastlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Arkadaşlık etmede sıklıkla problem yaşarlar. Benlik kavramları genellikle zayıftır.

Psikomotor gelişim: Genel olarak bu bireylerin fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile tutarlılık gösterebilmektedir. Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliğin derecesi arttıkça yukarıda belirtilen alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve Özel eğitim öğretmenleriyle zihinsel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Modülleri

Zihinsel Engelliler Özür Grubunun Tanımı ve Özellikleri
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programın Düzeyi Amaçları
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programının Yapısı
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Öğrenme Öğretme Süreci
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Ölçme ve Değerlendirme
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Bilişsel Becerilere Hazırlık
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Öz Bakım Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Günlük Yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Toplumsal Yaşam Becerileri
Zihinsel Engelliler Dil Konuşma ve Alternatif iletişim Becerileri
Zihinsel Engelliler Eğitim Programı Psikomotor Beceriler Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Sosyal Hayat Modülü
Zihinsel Engelliler Destek Eğirim Programı Türkçe Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Matematik Modülü
Zihinsel Engelliler Destek eğitim Programı Aile eğitimi Modülü
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Aile eğitimi
Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Asperger Sendromu
Davranış Bozuklukları Bedensel Engelliler
Okula Uyum Sorunları Özel eğitim Kanunu
Down Sendromu Özürlü Hakları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Duyurular
Destek eğitim Programları İnsan Kaynakları
Sosyal ve Duygusal Gelişim İletişim
Otizm Ana Sayfa

Özel Tanı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Talatpaşa Mah. Emirgazi Cd. Zümre Sk No:2/2 Kağıthane - İstanbul